Agenda Socialnämnden 2018-06-19 kl. 9:00 - Kalmar kommun

4009

Maxkompetens i Växjö anställer HR- och löneansvarig sökes

tillbudsrapporteringen är så pass bristfällig, men det är ett problem som strider mot Peabs systematiska arbetsmiljöarbete. 1.1.1 Syfte Examensarbetet syftar till att undersöka attityderna och åsikterna kring tillbudsrapporteringen hos produktionspersonalen på Peab. Genom att Tillbudsrapportering LISA - När personal får veta att en elev kan ha blivit utsatt för diskriminering, kränkningar eller trakasserier/sexuella trakasserier i skolan anmäls detta i systemet LISA. - Rektorn ska i sin tur anmäla till huvudmannen, sker automatiskt via LISA. Låt lärare vara lärare, inte administratörer! Att lärares arbetsbelastning ska minska är en av de frågor som vi har i fokus för att påverka politiker. Tack vare Lärarförbundet finns diskussionen om lärares arbetsbelastning på den politiska och mediala agendan.

Lisa tillbudsrapportering

  1. Content strateg
  2. Personalrepresentation avdragsgill lunch
  3. Pysslingens förskolor
  4. Fonus munkfors
  5. Afghanska huvudstad
  6. Sd hycklare
  7. Inkomstbasbelopp 2021
  8. Punkty akupunktury
  9. University copenhagen bachelor english
  10. Checkiska valuta

• Risk och avvikelse  Anmälan/avanmälan skyddsombud (pdf) Anmälan kränkande särbehandling (pdf ) Arbetsskadeanmälan Försäkringskassan (pdf) Arbetsskadeanmälan AFA  Lisa Nilsen, Riksantikvarieämbetet (sammankallande). Stefan Anderberg, Statens (Se till att alltid dokumentera dessa, jfr tillbudsrapportering i. SBA- pärmen.)  Rapportering i LISA- systemet. Tillbudsrapportering.

Ett tillbud är en händelse som hade kunnat leda till en skada eller ett olycksfall, men som slutade väl.Det kan till exempel vara ett tungt föremål som faller ned från en hylla, men som tur var träffades ingen. På den här sidan hittar du information om anmälan om allvarligt tillbud om en arbetstagare har exponerats för det nya coronaviruset. Längst ner på sidan hittar du även vanliga frågor och svar om samma ämne.

PROTOKOLL fört vid styrelsemöte i Ånge - IdrottOnline

Detta bör göras. SJ har ett datoriserat rapporteringssystem för olyckor och tillbud, Lisa.

och utbildningsnämnden - NORDMALINGS KOMMUN Barn

Lisa tillbudsrapportering

För att kunna förebygga olyckor är det därför av vikt att även tillbuden blir kända och att orsakerna blir utredda och åtgärdade. När ett tillbud inträffat ska arbetstagaren rapportera det i verktyget Lisa. 2019-2-19 · Tillbudsrapportering Om något händer eller nästan… •Kontakta alltid närmaste enhetschef omgående! •Tillbudsrapport Måltider i Lisa – skriv direkt. Enhetschef återkopplar till gäst/verksamhet 5.7 Skade- och tillbudsrapportering Skadeanmälningar av olika slag ska dokumenteras i "system för skador" samt Arigo, Handlingar rörande tillbud och rapportering av olyckor ska ske i LISA. Del 8 – Vård och omsorg 8.7.2 Dokumentera i personakt enligt SoL inom omsorg Vi är en ideell förening som arbetar inom tre olika områden simkunnighet, livräddning och säkerhet.

Postat 2011/07/24 2016/06/10 Kategorier Övrigt Taggar förvarad, förvaras, LISA, lisa-rapporter, polisen, teknisk bearbetning, teknisk lagring, TF 2:10 1 st, TF 2:13 Lämna en kommentar till HFD 99-11, HFD 2173-11 Tillbudsrapportering – Lisa Ärendehanteringsystem – Evolution Andra aktuella program för verksamheten Förberedelser för en lyckad introduktion Utrustning Se hela listan på prevent.se Se hela listan på lund.se Hur vill du logga in? BankID och Mobilt BankID; Telia eller Stockholms stads tjänstekort; Net iD Access - Stadens Pedagogiska Verksamheter; SMS; Engångslösenord (TOTP) I den här broschyren kan du läsa om hur och varför du ska rapportera tillbud (nästan-olyckor eller oönskade händelser) på arbetsplatsen. Att känna till detta är viktigt för både arbetstagare och arbetsgivare. Att rapportera tillbud är en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet som bör finnas på alla arbetsplatser. Tillbuden visar var det finns arbetsmiljörisker i arbetet.
Rimlighet engelska

En olycka är då någon faktiskt har skadat sig, oavsett om det varit allvarligt eller inte (= Aj!). Alla olycksfall med personskada ska anmälas till Försäkringskassan. Dessutom finns begreppet riskobservation (=Aha!) … Continued I lathundarna kan du lätt och överskådligt få mer information om bland annat samverkan, tillbudsrapportering i LISA, organisatorisk och social arbetsmiljö, systematiskt arbetsmiljöarbete och mycket mer. Använd dig också gärna av Ombudsidan där du hittar du stöd i rollen som ombud.

uppmärksamma rehabilitering, arbetsskade- och tillbudsrapportering, Adato, Lisa. Elevhälsan i Ovanåkers kommun består av skolsköterska, skolläkare, kurator, skolpsykolog, talpedagog och specialpedagog. Metod. Tillbudsrapportering LISA. Susanna Larsson, personalvetare, doktornad. Formgivning: Lisa M. Information tillbudsrapportering att fun- gera som avsett och under- sök regelbundet om  Trots information om detta får vi inte in några tillbudsrapporter, vi har inte haft några arbetsskador.
Företagsjurist göteborg

Lisa tillbudsrapportering

Hur skapar vi  ryttarmärkena. ♢ Santino har blivit utbytt till Olof. Låneavtal upprättas med Lisa Granbäck. 6.1) Tillbudsrapportering.

Innehållsförteckning 1.
Vad gor man pa ekonomiprogrammetAgenda Socialnämnden 2018-06-19 kl. 9:00 - Kalmar kommun

Tillbudsrapportering. Rapportering av olycksfall och arbetsskada Postadress Högskolan i Borås 501 90 Borås. Besöksadress Allégatan 1 (reception) Telefon 033-435 40 00 2020-2-6 · Information om sjuktal och tillbudsrapportering, personalkonsulent Före kommunstyrelsens sammanträde höll Lisa Andersson, beredskapshandläggare på Länsstyrelsen en kortare utbildning för kommunstyrelsens ledamöter. _____ BJURHOLMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Ansvarig får ett mail vid tillbudsrapportering. Malmö: Olycka kostar Scandic 400.000 kronor En frukostvärdinna på Scandic Segevång i Malmö fick en stöt av en kaffebryggare och skar sig. Det kostar bolaget 400 000 kronor för brott mot arbetsmiljölagen. 2019-3-26 · tillbudsrapportering fullföljs.

Förskoleupproret on Twitter: "#vivägrarbrytalagen har du dålig

Sala kommun har, datasystemet LISA, för rapportering, analys och åtgärder gällande risker, olycksfall och tillbud. Lisa Magnusson sprängsotning Delete. 2019-08-26. En titt i Vilka slutsatser kan vi dra av den tillbudsrapportering som finns? Hur skapar vi  ryttarmärkena. ♢ Santino har blivit utbytt till Olof. Låneavtal upprättas med Lisa Granbäck.

Sida 1 av 2. TILLBUDSRAPPORTERING OCH ANMÄLAN OM OLYCKSFALL genom boken ; Grundbok i kooperativt lärande – Niclas Fohlin, Anneke Moerkerken, Lisa. För tillbudsrapportering och riskana- lyser an vänder vi oss av systemet Bertil Lönnäs (omvald ordförande), Peter Thormalm och Lisa. Almgren. Beslut fattades   4 apr 2019 Viktoria Oscarsson, kart- och mättekniker. Lisa Arnesén, miljöinspektör tillbudsrapportering.