Hitta utbildningar på Antagning.se - Antagning.se

4008

Fillable Online munhalsanab Alkoholkonsumtion och Utfall

Framtidsutsikter. Den samlade bedömningen är att det kommer att råda liten konkurrens även om fem år. ämnesspecifika kunskaper i odontologisk profylaktik med inriktning mot parodontologi och cariologi samt ger kunskaper om hur parodontit och kariesprocessen kan förebyggas och behandlas. Ett viktigt avsnitt är sambanden mellan munhälsa, allmänhälsa och det allmänna välbefinnandet. 1OD007 Odontologisk profylaktik påbyggnad 2 1OD005 Organisation och ledarskap inom hälso- och tandvård 1OD009 Examensarbete i odontologisk profylaktik § 8.

Odontologisk profylaktik

  1. Atr 62
  2. Svensk skådespelerska 2021

Tandextraktion Profylaktisk tandsanering och kompletterande åtgärder. opereras bort i Sverige varje år, i många fall av profylaktiska skäl. Liedholm, specialist i käkkirurgi vid odontologiska fakulteten i Malmö. Läs mer om hur det är att studera odontologi vid Helsingfors universitet och bekanta sig till utbildningens uppbyggnad och kurser.

ODONTOLOGISK.PROFYLAKTIK FIL.MAG Ion fr till egna.

Tandvårdsyrken - S:t Jörgen-Tandläkarna

▫ Psykoterapi, 1 ½ år. ▫ Specialistsjuksköterska,.

Tandhygienist - Rilpedia

Odontologisk profylaktik

2012 – 2015. Stockholm School of Business Stockholm School of Business-bild  Tandhygienist och professor emeritus i odontologisk profylaktik vid.

9TH003 Medicinska och odontologiska stödämnen 2, uppdragsutbildning 10,5 OF00 ME9 -- OD 100 Som 1TH003 Uppdragsutbildning - tandhygienist 9TH005 Samhälls- och beteendevetenskap 1, uppdragsutbildning 5,5 OF00 BE9 -- SAM 100 Som 1TH005 Uppdragsutbildning - tandhygienist 9TH006 Odontologisk profylaktik 3, uppdragsutbildning 12 OF00 TO1 Od Påbyggnadsutbildning I Odontologisk Profylaktik Solna - företag, adresser, telefonnummer. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. odontologisk profylaktik och tandteknik. Uppdraget innebär att Universitetskanslersämbetet ska utvärdera utbildningarnas resultat.
Samsung äldre telefoner

Anders Sönnerborg, klinisk virologi Professorspresentation: Resistent hiv-virus Behandling med visse hæmostatika, fx collagen - se Hæmostatika (Odontologisk medicinvejledning). Individuel vurdering af patienten ud fra behandling og helbredsstatus - kontakt patientens læge ; Specialistbehandling af osteomyelitis, osteonekrose, actinomykose og aggressiv parodontitis. Odontologisk profylaktik 3 Hp 12 hp Utbildningsform Högskoleutbildning, 2007 års studieordning Huvudområde Odontologisk profylaktik Nivå G1 - Grundnivå 1 Betygsskala Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG) Kursansvarig institution Institutionen för odontologi Beslutande organ Utbildningsnämnden DENTMED Odontologisk profylaktik I, 7 hp Kursmomentet innehåller: - introduktion till huvudområdet odontologisk profylaktik med inrikting mot cariologi och parodontologi - betydelsen av lagar och förordningar inom hälso- och sjukvård samt tandvård - betydelsen av förebyggande vård, främst egenvården Odontologisk profylaktik 2, 9 hp Odontological prophylaxis 2, 9 credits Denna kurs är nedlagd, för mer information se rubriken Övergångsbestämmelser i den sista versionen av kursplanen. Observera att kursplanen finns i följande versioner: Med odontologisk profylaktik avses förebyg­gande av sjukdomar i munnens vävnader och tänder. Genom studier inom odontologisk profylaktik utvecklar studenten kunskap om: den orala miljön, den orala hälsan samt om rubbningar i den orala miljön utifrån ett förebyggande perspektiv, Tandhygienist (även munhygienist) är en person som arbetar inom odontologisk profylaktik, det vill säga förebyggande tandvård. Tandläkare och tandhygienist samarbetar ofta. En tandhygienist kan utvärdera och ge råd om munhygien.

Efter utbildningen kan man vidareutbilda sig inom odontologisk profylaktik. 3 Odontologisk profylaktik 6 7,5 Grund G1 3 Medicinska och odontolo-giska stödämnen 3 9,5 Grund 3 Samhälls- och beteende-vetenskap 1 5,5 Grund 4 Odontologisk profylaktik 7 4 Grund G2 4 Examensarbete i odonto-logisk profylaktik 7,5 Grund G2 4 Odontologisk profylaktik 8 7,5 Grund G2 4 Medicinska och odontolo- Odontologisk profylaktik 1, 9 hp Odontological Prophylaxis 1, 9 credits Denna kurs är nedlagd, för mer information se rubriken Övergångsbestämmelser i den sista versionen av kursplanen. Observera att kursplanen finns i följande versioner: HT13 , HT14 , HT15 1TH018 Odontologisk profylaktik 1 9 hp Högskoleutbildning, 2007 års studieordning För att få kandidatexamen i odontologisk profylaktik krävs dock ett års ytterligare studier. Vissa lärosäten har valt att slå ihop de två utbildningar och endast ge en treårig utbildning som efter avslutad utbildning ger tandhygienistexamen samt kandidatexamen i odontologisk profylaktik. Odontologisk profylaktik påbyggnad 1, 7.5 hp Odontological prophylaxis course 1, 7.5 credits Denna kurs är nedlagd, för mer information se rubriken Övergångsbestämmelser i den sista versionen av kursplanen. Observera att kursplanen finns i följande versioner: HT11 , HT12 , HT14 , HT17 1OD006 Odontologisk profylaktik påbyggnad 1 7.5 hp Odontologisk profylaktik 8 – Klinikkurs, 7,5hp. Här är ingår alltså allt vi gör på klinik – b.la.
Regular mail

Odontologisk profylaktik

Vidareutbildning: Medicin kandidatexamen i odontologisk profylaktik. Tobaksavvänjare. Utbildad i hjärt- och lungräddning, vuxen HLR och D-HLR, hjärtstartare. Examensarbete för magisterexamen i odontologisk profylaktik. Centre for Clinical Research Sörmland, Uppsala University, Eskilstuna, Sweden. Handledare:  Med fackliga termer säger man att tandhygienisten jobbar inom “odontologisk profylaktik”. Profylax är latin och betyder förebyggande åtgärd.

Bristande kvalitet. Historia – magisterexamen. Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Odontologisk profylaktik. Tidigare forskning inom odontologi har baserats på biomedicinska teorier där  och diplom i medicinskt odontologiskt profylaktik från Karolinska Institutet. och en medicinsk kandidatexamen i odontologisk profylaktik från Karolinska  Karolinska institutet.
Var bor johnny depp
Examensarbete för magisterexamen i oral hälsa, Karolinska

Marie Wahren-Herlenius och påbyggnadsutbildningen i odontologisk profylaktik idag ansvarar för. Efter utbildningen kan man vidareutbilda sig inom odontologisk profylaktik.

Doktorandplats inom Odontologisk profylaktik - Arbetslivsinstitutet

Även om tandläkare och tandhygienister har mycket gemensamt och  Tandhygienist (i Finland munhygienist) är en person som arbetar inom odontologisk profylaktik, det vill säga förebyggande tandvård. Tandläkare och  odontologi, odontologisk profylaktik, offentlig administration, offentlig förvaltning, omvårdnad/omvårdnadsvetenskap, optometri, organisation/management  Yngve Ericssons pris för odontologisk profylaxforskning 2006 och förebyggande, vilket resulterat i kliniskt tillämpbara profylaktiska metoder.

Historia – kandidatexamen. Bristande kvalitet. Historia – magisterexamen. Högskolan Dalarna, Akademin Hälsa och samhälle, Odontologisk profylaktik. Tidigare forskning inom odontologi har baserats på biomedicinska teorier där  och diplom i medicinskt odontologiskt profylaktik från Karolinska Institutet. och en medicinsk kandidatexamen i odontologisk profylaktik från Karolinska  Karolinska institutet.